Volledige Definitie Van De Muziek

De historische achtergrond van muziek vindt zijn oorsprong vóór het gecomponeerde woord en is verbonden met de vooruitgang van elke uitzonderlijke menselijke cultuur. Ofschoon de vroegste records van melodische articulatie te vinden zijn in de Sama Veda van India en in het 4.000 jaar oude spijkerschrift uit Ur, beheren de meeste van onze opgestelde verslagen en studies de historische achtergrond van muziek in de westerse menselijke vooruitgang. Dit omvat melodische periodes, bijvoorbeeld middelbare leeftijd, renaissance, bloemrijke, traditionele, oprechte en twintigste-eeuwse muziek. De historische achtergrond van muziek in verschillende samenlevingen is eveneens enigszins gearchiveerd, en de informatie over “wereldmuziek” (of het gebied van “etnomusicologie”) heeft een steeds toenemend aantal nagestreefd gekregen in scholastieke kringen. Dit omvat de gearchiveerde oude stijlgebruiken van Aziatische landen buiten de invloed van West-Europa, net als de mensen of inheemse muziek van verschillende samenlevingen. (De term wereldmuziek is toegepast op een breed scala aan muziek gemaakt buiten Europa en op Europese impact, ondanks het feit dat de onderliggende toepassing ervan, met betrekking tot het World Music Program aan de Wesleyan University, een term was die alle denkbare muziekclassificaties omvatte , inclusief Europese gebruiken. In scholastieke kringen werd de eerste term voor het onderzoek naar wereldmuziek, “soortgelijke musicologie”, in de 20e eeuw verdrongen door “etnomusicologie”, die door enkelen tot nu toe als een onaanvaardbaar geld wordt beschouwd.) Beroemde muziekstijlen verschoven in grote lijnen van de ene cultuur naar de andere, en van de ene periode naar de andere. Verschillende samenlevingen accentueerden verschillende instrumenten, of strategieën, of toepassingen voor muziek. Muziek is niet alleen gebruikt voor amusement, voor diensten en voor nuttige en fantasierijke correspondentie, maar ook op grote schaal voor bekendmaking. Naarmate de wereldgemeenschappen meer met elkaar in contact zijn gekomen, zijn hun inheemse melodische stijlen regelmatig geconvergeerd in recente rages. De twang-stijl van de Verenigde Staten bevat bijvoorbeeld componenten uit de Anglo-Ierse, Schotse, Ierse, Duitse en sommige Afro-Amerikaanse instrumentale en vocale praktijken, die de mogelijkheid hadden om met elkaar verweven te raken in de multi-etnische ‘mixture’-samenleving van de VS. Er is een grote groep muziekorders, waarvan een aanzienlijk deel op de hoogte is van de twist over de betekenis van muziek. Een van de grootste hiervan is de scheiding tussen oude stijlmuziek (of “vakmanschapsmuziek”) en beroemde muziek (of zakelijke muziek – inclusief rock-‘n-roll, bluegrass-muziek en populaire muziek). Een paar soorten passen niet gemakkelijk in een van deze “enorme twee” orden (zoals societymuziek, wereldmuziek of jazzmuziek). Classificaties van muziek worden evenzeer opgelost door gewoonte en show als door de echte muziek.

Zelf Gepubliceerde Boeken In Bibliotheken

Wanneer uw boek zich in de bibliotheek bevindt, wordt het geïnventariseerd en als het eenmaal geclassificeerd is, kan het worden opgenomen op WorldCat.org. WorldCat is ‘s werelds grootste organisatie van bibliotheekcontent en -administraties. Bibliotheken die een plek bij WorldCat hebben, geven toegang tot hun eigendommen, waardoor individuen over de hele wereld uw boek op internet kunnen ontdekken. Deze boeken zijn eveneens toegankelijk voor interbibliothecair krediet, dus als uw bibliotheek zich in New Hampshire bevindt, kan iemand in Texas het boek opvragen en de mogelijkheid hebben om het te begrijpen. Dus beginnend met uw eigen open bibliotheek in de buurt, kunt u uw boek in het hele land en verrassend over de hele wereld openstellen. Hoe het ook zij, uw boek in de bibliotheek krijgen is niet het eindproduct. Omdat het in de bibliotheek staat, moet je mensen laten weten dat het er is. Dit is je kans om een ​​beetje guerrilla-promotie te doen. Ik ken een schrijver die, op welk punt hij ook naar de bibliotheek gaat, in zijn boek kijkt op de pc van de bibliotheek, en op dat moment het scherm verlaat met zijn boek erop, zodat de volgende klant het kan zien. Hij zal bovendien naar zijn boek op het rek zoeken, en als er allesbehalve naar wordt gekeken, zal hij het allesbehalve een centimeter of twee op het rek slepen, zodat het uitsteekt, of zelfs naar buiten gericht zodat mensen het kunnen zien. Als mensen er bij signeersessies of boekenbeurzen achter komen of uw boek in de bibliotheek staat, kunt u hen dat laten weten. Ik ken talloze schrijvers van wie individuen hun boeken kochten nadat ze ze in de bibliotheek hadden gelezen, omdat ze zo dol waren op een boek dat ze nodig hadden om het te bezitten, of ze moesten duplicaten geven als zegeningen. Evenzo, aangezien u toegang heeft tot de bibliotheek, kunt u het systeembeheer behouden. Op den duur kan elk van de curatoren u beter leren kennen. Op het moment dat je naar boeken gaat kijken in het cursuswerkgebied, zullen ze je graag ontmoeten en zullen ze misschien zeggen: “Genadig, dus jij bent de schrijver. We hebben veel mensen die naar je boek kijken.” Het is een goede methode om te ontdekken hoe mainstream je boek is en om ervoor te zorgen dat de boekhouders je terugroepen. Zorg ervoor dat u contact opneemt met de bibliotheek. Bibliotheken veranderen tegenwoordig in openbare gelegenheden. Ze zijn voortdurend bezig met buitengewone programmering voor hun weldoeners. Bied aan om een ​​discussie te geven. Hulp bij een vergadering. Geef je tijd om te helpen met een boekdeal. Wat u ook kunt doen om kennis te maken met het bibliotheekpersoneel, u zult er profijt van hebben. Ik ken talloze makers die de bibliotheek consequent oproept om gelegenheden te doen, begeleiding te bieden of hen te helpen met programmeren. Door te helpen met bibliotheekgelegenheden, worden makers lokaal bekend.